‘Video’lu bakımla asansör güvenliği

Mithat Yurdakul / ANKARA – Geçtiğimiz yıl özellikle öğrenci yurtlarında sık sık yaşanan ve bazıları ölümle sonuçlanan kazalarla gündeme gelen asansörlerle ilgili yeni bakım düzenlemesi hayata geçiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı Asansör Bakım Yönetmeliği Taslağı’na göre teknik servis; asansörde gerçekleştirdiği bakım faaliyetini dijital ortamda görüntülü olarak kaydederek en 6 altı ay saklayacak, talep edilmesi halinde yükümlülüklerine ilişkin bilgi, belge ve dijital kayıtları bakanlığa veya belirlenen taraflara iletecek. Her bir asansöre kimlik numarasının yanı sıra 32 haneli tanımlama bilgisi de verilecek.

YÖNETİCİYE SORUMLULUK

Teknik servis; riskli ve tehlikeli durumlarda asansörün kullanımına engel olarak durumu bina sorumlusuna bildirecek, gerektiğinde bakımını yaptığı asansörlerde kurtarma çalışması yapacak. Tehlikeli durumlarda asansörün kullanımını engellemek için tedbir almak ve yetkisiz kişilerin asansöre müdahale etmesini engellemek de bina sorumlusu ya da yöneticinin sorumluluğunda olacak. Asansör servisleri en az 3 milyon lira tutarında mesleki sorumluluk sigortasını yaptıracak, belirlenen miktar yeniden değerleme oranında artırılacak. Teknik servis, asansör bakım sözleşmesinin bir nüshasını TSE’ye iletecek. Bina sorumlusu, asansörün bakımı için bakım sözleşmesi yaparak ayda en az bir defa bakım yapılmasını sağlayacak. Asansör bakımını yapan teknik personel tanıtıcı kimlik belgesi bulunduracak, aynı zamanda işveren olamayacak, taraflarla çıkar ilişkisinde olmayacak.

KAZA KAYDI TUTULACAK

Asansöre bakım yapacak servisin ve şubelerinin niteliklerini belirlemek, belgelendirmek, kayıt altına almak ve izlemek, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) sorumluluğunda olacak. TSE, yetkili serviste istihdam edilen personelin niteliklerini belirleme, izleme, servisin performans takibi, bakım formu şablonunu hazırlama, asansörde meydana gelen kazaların kaydını tutma görevlerini de yerine getirecek. Düşük performans gösteren servis ya da teknik personelin belgesi askıya alınacak. Bakım yükümlülüklere ilişkin denetim faaliyetleri, şikayet üzerine olduğu gibi resen de gerçekleştirilebilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir